Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε

Αναγνώστες

Copyright Apopsinews.blogspot.com. Από το Blogger.
Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3/2010

                        Προς Κο Δήμαρχο  και Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αρτέμιδος
    Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την  24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ευρίσκεται στην 5η Στάση Λεωφ. Βραυρώνος, στο κτίριο συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος και πρώην Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αρτέμιδος), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
 1. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών έτους 2010.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ’αρ.90/2009 του Σ.τ.Ε. που αφορά σε άρση απαλλοτρίωσης στην 6η Π.Ε. χώρου χαρακτηρισμένου ως Διοικητικό και Κοινοτικό Κέντρο κατόπιν αιτήσεως των κ.κ.Αναστασίου Μαρίας, Φωτεινής Κουτσού και Φωτίου Γ. Παναγιωτόπουλου (Απόφ.2/2010 Επιτροπής Πολεοδ. Θεμάτων).
 3. Λήψη απόφασης για άρση ή μη απαλλοτρίωσης εκτάσεως 3.284,27 τ.μ. στα ΟΤ.Γ.1168, Γ1169, Γ1178 της 7-8-9η Π.Ε. χώρου χαρακτηρισμένου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου (Parking) κατόπιν αιτήσεως των κ.κ. Νικόλαου Δέδε του Γεωργ. και Κωνσταντίνας συζ. Αντωνίου Γεωργάκη το γένος Δέδε (Απόφ.03/2010 Επιτροπής Πολεοδ. Θεμάτων).
 4. Διόρθωση ασυμφωνίας μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του εφαρμοσθέντος επί του εδάφους στο ΟΤ.Γ.1470 της 10-11 Π.Ε. σύμφωνα με το υπ’αριθ.πρωτ.5831/24-4-2009 του Τμήματος Χωροταξίας – Πολεοδομικών & Τοπογραφικών σχεδίων και Εφαρμογών της Δ/νσης Χωροταξίας – Πολεοδομίας Ανατ.Αττικής (αρ.πρ.40468/1060/11-12-09 έγγραφο του Α΄ Τμήματος της Δ/νσης Τοπογρ. Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής και το αρ.πρ.17230/Τ1-1512/14-12-2009 έγγραφο του τμήματος Χωροταξίας – Πολεοδομικών & Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών της Δ/νσης Χωροταξίας–Πολεοδομίας Νότιου τομέα της Γενικ. Δ/νσης Αναπτυξιακής Πολιτικής της Νομ.Αυτ/σης Ανατ.Αττικής.) (Απόφ.04/2010 Επιτροπής Πολεοδ. Θεμάτων).
 5. Περί τήρησης ή μη της διαδικασίας ανάρτησης για τροποποίηση του ρυμ. Σχεδίου στο Ο.Τ.Γ.235 της 4ης Π.Ε. ιδιοκτησίας κ. Αλέξανδρου Θεοφάνους Τούντα. (Απόφ.05/2010 Επιτροπής Πολεοδ. Θεμάτων).
 6. Έγκριση ή μη αίτησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ακίνητο ιδιοκτησίας Ευθυμίου Φωτίου του Κων. στο ΟΤ.Γ.858 της 7-8-9η Π.Ε.(Απόφ.06/2010 Επιτροπής Πολεοδ. Θεμάτων).
 7. Παραχώρηση ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας κ.Λημνιώτη Αικατερίνης του Αναργύρου σε κοινή χρήση.
 8. Έγκριση επιστροφής ποσών τελών ύδρευσης λόγω διπλοπληρωμής, στους κ.κ. Ζησιμάτου Ιωάννα του Διον., Ορφανάκη Γεώργιο του Δημ. και Λειβαδά Στυλιανό του Βασ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 9. Έγκριση μεταβολής στοιχείων και προσωρινής διακοπής έκδοσης λογαριασμών νερού λόγω στέγασης του 6ου Νηπιαγωγείου.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.2881/02-02-2001 (ΦΕΚ.16Α/2001) για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ναυαγίων, για το έτος 2010.
 11. Κάλυψη ή μη δαπανών επέκτασης αγωγού ύδρευσης στο Ο.Τ.Γ.393 της 5ης Π.Ε. επί ανωνύμου οδού εγκεκριμένης (από Ρούμελης και παράλληλος του Δρόμου 54) ύστερα από τις υπ’αρ.πρ.18769/17-12-07, 16738/21-10-09 και 19938/11-12-09 αιτήσεις του κ. Ταλάντη Νικολάου του Γεωργίου.
 12. Τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης υπ’αριθ.306/2009 με θέμα «καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία για υπηρεσίες του Δήμου και έγκριση νυκτερινής απασχόλησης του μονίμου προσωπικού, για το έτος 2010».
 13. Έγκριση διαγραφών και επαναβεβαιώσεων τελών από ανακατασκευή πεζοδρομίων Λ. Αρτέμιδος.
 14. Πρόταση για επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ.Γ2265 της 12ης Π.Ε. που είναι χαρακτηρισμένος από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος Δημοτικού Σχολείου.
 15. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δεξαμενής υδροδότησης ιδιοκτησίας Βασιλείου Αθ. Μάρκου.
 16. Έγκριση μείωσης ή απαλλαγής Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. στον κ.Λ.Βασ. μετά την υπ’αριθ.1102/20-01-2010 αίτηση του, σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 Κ.Δ.Κ.
 17. Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης ποσών από τέλη Ύδρευσης, λόγω λάθους καταχώρησης.
 18. Έγκριση επιστροφής ποσού 90,00€ στον κ.Kalemaj Ardian του Qezim ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Περιφερείας Νομαρχίας Ανατ. Αττικής για το έτος 2010.
 20. Κατανομή ποσού 18.161,73 € που προέρχεται από τους Κ.Α.Π. στο Δήμο μας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2009 των σχολείων του Δήμου μας. (Απόφ.Δ.Ε.Π.02/2010).
 21. Κατανομή ποσού 18.161,73 € που προέρχεται από τους Κ.Α.Π. στο Δήμο μας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2009 των σχολείων του Δήμου μας. (Απόφ.Δ.Ε.Π.03/2010).
 22. Κατανομή ποσού 683,97 € που προέρχεται από τους Κ.Α.Π. στο Δήμο μας για προμήθεια από τις σχολικές επιτροπές υλικού αντιμετώπισης του ιού της γρίπης. (Απόφ.Δ.Ε.Π.04/2010).
  Επίσης  για περισσότερες πληροφορίες και  διευκρινήσεις επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων - Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου - 2ος όροφος (κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος), κ. Άλυπο Βίκτορα.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
         ΤΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Που θα τη βρείτε

Η Φωτό Μου
Μηνιαία Τοπική Εφημερίδα
Διανέμεται στους εξής Δήμους: Αρτέμιδας, Σπάτων, Ραφήνας
Προβολή πλήρους προφίλ

Πρωτοσέλιδα