Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε

Αναγνώστες

Copyright Apopsinews.blogspot.com. Από το Blogger.
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων, που θα γίνει την 23η του μηνός Ιουνίου έτους 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:1. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών Δ.Σ. των Συνεδριάσεων: α) 17-02-2010, β) 10-03-2010, γ) 22-03-2010 & δ) 14-04-2010.


2. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως με αριθμ. πρωτ. 822/02-02-2010 της Αγγελικής Φράγκου κατά της 244/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Σπάτων στο Ο.Τ. 26.


3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Θεμιστοκλή Φλώρου για “παράνομη κατάληψη τμήματος αγροτικής οδού στο Ο.Τ. 9 Δήμου Σπάτων”.


4. Λήψη απόφασης για την επανεξέταση ένστασης του Γεωργίου Παπαναστασίου στην περιοχή “Κόντρα Μπούρα - Πολεοδομικό Κέντρο” Δήμου Σπάτων.


5. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς του οικισμού Χριστούπολης.


6. Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού “Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάτων – Χρήστος Μπέκας” έτους 2010.


7. Λήψη απόφασης για έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Σπάτων” έτους 2009.


8. Λήψη απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για τις συμβάσεις έργου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2010.


9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τ.Π.Ε. και Π.Υ έτους 2010.

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και ορισμό νέου μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων”.


11. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και ορισμό νέου μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων”.


12. Λήψη απόφασης για αποδοχή πίστωσης από τους ΚΑΠ (Ε΄ Δόση) έτους 2010 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπάτων.


13. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους Ύδρευσης για τα σχολεία της περιφέρειάς μας.


14. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βότσαρη Αριστοκλή & Βότσαρη Αιμιλίας, για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων.Σπάτα 18/06/2010

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ιωάννης Αντ. Μάρκου

Που θα τη βρείτε

Η Φωτό Μου
Μηνιαία Τοπική Εφημερίδα
Διανέμεται στους εξής Δήμους: Αρτέμιδας, Σπάτων, Ραφήνας
Προβολή πλήρους προφίλ

Πρωτοσέλιδα