Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε

Αναγνώστες

Copyright Apopsinews.blogspot.com. Από το Blogger.
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ευρίσκεται στην 5η Στάση Λεωφ. Βραυρώνος, στο κτίριο συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος και πρώην Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αρτέμιδος), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1.     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.09/2010 και 10/2010).
2.     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «2ο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.10/2010).
3.     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.05/2010).
4.     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.10/2010).
5.     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.14/2010).
6.     Έγκριση απολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Νεότητας – Αθλητισμού Δήμου Αρτέμιδος». (Απόφ.Διοικ.Συμβ.11/2010).
7.     Έγκριση επιστροφής τέλους άδειας παραμονής ποσού 45,00 € στον αιτούντα Prifti Emiljano του Pandeli.
8.     Αποδοχή 2ης δόσης από οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 και έγκριση διάθεσης αυτού για συγκεκριμένη επένδυση ή έργο για ποσό 70.139,72 € του τρέχοντος έτους και για ποσό 77.933,02 € του έτους 2009 (αποδοχή με την σχετική ΑΔΣ.210/2009).
9.     Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 358.844,50 € από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. από πιστώσεις του Π.Δ.Ε.ΣΑΕ.047/6.
10. Παράταση σύμβασης μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος (πρώην 3ου Δημοτικού Σχολείου).
11. Έγκριση μελέτης ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 2010 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Επίσης για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων - Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου - 2ος όροφος (κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος), κ. Άλυπο Βίκτορα.

Που θα τη βρείτε

Η Φωτό Μου
Μηνιαία Τοπική Εφημερίδα
Διανέμεται στους εξής Δήμους: Αρτέμιδας, Σπάτων, Ραφήνας
Προβολή πλήρους προφίλ

Πρωτοσέλιδα